Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Phylloxeroxenus brachypterus (Ashmead, 1886)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Euoxystoma brachypterum (Ashmead, 1886)
Eurytoma brachyptera Ashmead, 1886
Evoxysoma brachyptera (Ashmead, 1886)
Evoxystoma brachypterum (Ashmead, 1886)
Phylloxeroxenus brachyptera (Ashmead, 1886)
Systole brachyptera Ashmead, 1886