Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Parabruchophagus saxatilis (Zerova, 1975)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Bruchophagus saxatilis Zerova, 1975
Bruchophagus (Parabruchophagus) saxatilis Zerova, 1975
Parabruchophagus saxatilis (Zerova, 1975)