The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with bisigna
Records 1 - 30 of 33
Search again  bottom next page
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
bisigna Kaye  1911  PHEIA  Noctuoidea  Erebidae 
bisigna Berg  1875  ILLICE  Noctuoidea  Erebidae 
BISIGNA Toll  1956  BORKHAUSENIA  Gelechioidea  Oecophoridae 
bisignalis Hampson  1917  PILETOCERA  Pyraloidea  Crambidae 
bisignalis Walker, F.  1862  MASTIXIS  Noctuoidea  Erebidae 
bisignalis Druce    BLEPTINA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Hampson  1907  OGLASA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Hampson  1906  XANTHIA  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Hampson  1906  ATHETIS  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Laporte  1973  MANGA  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Walker, F.  1865  SPODOPTERA  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Walker, F.  1865  SPODOPTERA  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Walker, F.  1857  CYLIGRAMMA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Walker, F.  1865  MECODINA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Walker, F.  1866  MACARIA  Geometroidea  Geometridae 
bisignata Hampson  1926  PARALEPHANA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Walker, F.  1866  NAARDA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Hampson    PROLOPHOTA  Noctuoidea  Erebidae 
bisignata Kozhanchikov  1930  DICHAGYRIS  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Möschler  1890  SEMIOTHISA_AUCTORUM  Geometroidea  Geometridae 
bisignata Hampson  1911  MENTAXYA  Noctuoidea  Noctuidae 
bisignata Walker, F.  1861  BALLANTIOPHORA  Geometroidea  Geometridae 
bisignata Walker, F.  1862  HYDRIOMENA  Geometroidea  Geometridae 
bisignata Warren  1907  TRICENTRA  Geometroidea  Geometridae 
bisignata Meyrick  1916  STENOMA  Gelechioidea  Elachistidae 
bisignata Razowski  1999  ARGYROTAENIA  Tortricoidea  Tortricidae 
bisignata Walker, F.  1861  CHRYSOCESTIS  Geometroidea  Uraniidae 
bisignata Kiriakoff  1965  BUGANDITA  Noctuoidea  Notodontidae 
bisignata Kiriakoff  1967  ANTISCRANCIOLA  Noctuoidea  Notodontidae 
bisignata Butler  1889  PYRAUSTA  Pyraloidea  Crambidae 
Records 1 - 30 of 33
Search again   top next page
      1   2     next page last page