Universal Chalcidoidea Database

Index to families

Diagnostic characters | Morphology and terminology | Notes on famalies

Chalcidoidea Agaonidae
  Aphelinidae
  Chalcididae
  Encyrtidae
  Eucharitidae
  Eulophidae
  Eupelmidae
  Eurytomidae
Leucospidae
  Mymaridae
Ormyridae
  Perilampidae
  Pteromalidae
  Rotoitidae
  Signiphoridae
  Tanaostigmatidae
  Tetracampidae
  Torymidae
  Trichogrammatidae
Mymarommatoidea Mymarommatidae

Last updated 19-Aug-2003 Dr B R Pitkin