Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Coccobius phoebus Hayat, 2010

[ Aphelinidae : Coccophaginae ]

Coccobius phoebus Hayat
Hayat, M.; Khan, F.R. 2010, Additions to the Aphelindae of India (Hymenoptera - Chalcidoidea): 1. On species of Ablerus Howard, Coccobius Ratzeburg, Coccophagus Westwood, Pteroptrix Westwood, and Idiococcobius Hayat gen. nov. Colemania 21:4,10    
New species, , figs., Holotype , IARI, India-Odisha