Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Rhestrau gwirio sy'n cynnwys Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Statws cadwraethol

Dynodiadau
 • Bern Convention Appendix 3: Cyfredol

  Special protection through 'appropriate and necessary legislative and administrative measures', of the listed wild fauna species.

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0001691415

  Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Synonymau

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost