Sorbus aucuparia L. - Criafol

Statws cadwraethol

Dynodiadau
 • Farm Environment Plan Guidance 001: Cyfredol

  Species is listed in the DEFRA document 'Environmental Stewardship Farm Environment Plan Guidance 001: Hedgerow Woody Species (from Schedule 3 of Hedgerow Regulations 1997)'.

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NBNSYS0000003438

  Sorbus aucuparia L.

Synonymau

Enwau cyffredin

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Plantae
Phylum
Tracheophyta
Class
Magnoliopsida
Order
Rosales
Family
Rosaceae
Genus
Sorbus
Species
Sorbus aucuparia
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost