Phytomyza alpina Groschke, 1957

Rhestrau gwirio sy'n cynnwys Phytomyza alpina Groschke, 1957

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NBNSYS0100004638

  Phytomyza alpina Groschke, 1957

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Animalia
Phylum
Arthropoda
Subphylum
Hexapoda
Class
Insecta
Order
Diptera
Family
Agromyzidae
Genus
Phytomyza
Species
Phytomyza alpina
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost