Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) - White Oak Midget

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0000503778

  Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)

Synonymau

Enwau cyffredin

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Animalia
Phylum
Arthropoda
Subphylum
Hexapoda
Class
Insecta
Order
Lepidoptera
Family
Gracillariidae
Genus
Phyllonorycter
Species
Phyllonorycter harrisella
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost