Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)

Rhestrau gwirio sy'n cynnwys Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)

Statws cadwraethol

Dynodiadau
 • IUCN (pre 1994) - Insufficiently known: Cyfredol

  Taxa that are suspected but not definitely known to belong to any of the above categories (i.e. Endangered, Vulnerable, Rare), because of the lack of information. Superseded by new IUCN categories in 1994, so no longer in use.

 • RDB - Insuff known: Cyfredol

  Taxa that are suspected but not definitely known to belong to any of the above categories (i.e. Endangered, Vulnerable, Rare), because of the lack of information. Superseded by new IUCN categories in 1994, so no longer in use.

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0020973631

  Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)

Synonymau

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost