Elachista adscitella Stainton, 1851 - Oblique-barred Dwarf

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0000502292

  Elachista adscitella Stainton, 1851

Synonymau

Enwau cyffredin

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Animalia
Phylum
Arthropoda
Subphylum
Hexapoda
Class
Insecta
Order
Lepidoptera
Family
Elachistidae
Genus
Elachista
Species
Elachista adscitella
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost