Alburnus alburnus x Leuciscus cephalus - Bleak x Chub

Rhestrau gwirio sy'n cynnwys Alburnus alburnus x Leuciscus cephalus

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0000544606

  Alburnus alburnus x Leuciscus cephalus

Enwau cyffredin

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Animalia
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Class
Actinopterygii
Order
Cypriniformes
Family
Cyprinidae
Species hybrid
Alburnus alburnus x Leuciscus cephalus
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost