Rhestrau gwirio o rywogaethau'r Deyrnas Unedig

Cyflwyniad

Mae rhestrau gwirio'n rhestrau o rywogaethau a lunnir i

 • gyd-fynd â darn o ddeddfwriaeth e.e. rhestr o rywogaethau sydd mewn perygl yn Iwerddon
 • diffinio grŵp tacsonomig e.e. rhestr o holl adar y Deyrnas Unedig

Mae'r rhestrau'n cael eu llunio gan awdurdod megis asiantaethau llywodraethol, arbenigwyr gwyddonol a sefydliadau cadwraethol. Yr awdurdodau sydd biau eiddo deallusol a hawlfraint y rhestr.

Ceir yn y Geiriadur o rywogaethau'r Deyrnas Unedig fwy na 250 o restrau gwirio o rywogaethau a ddarparwyd gan amrywiaeth o arbenigwyr a sefydliadau llywodraethol, cadwraethol a gwyddonol.

Geirfa

Rhestr wirio:
Rhestr o enwau organebau (rhywogaethau), naill ai ar gyfer grŵp tacsonomig diffiniedig, neu ar gyfer y rheiny mae darn o ddeddfwriaeth yn berthnasol iddynt.
Categori:
Math o restr wirio, megis rhestr ddeddfwriaethol neu un a gynhyrchwyd gan gynllun cofnodi cenedlaethol.
Awdurdod:
Cyhoeddwr neu ddarparwr cynnwys y rhestr wirio. Yr awdurdod hwn sydd biau eiddo deallusol a hawlfraint y rhestr.
Argymhellwyd:
Y rhestr wirio orau yn y Geiriadur ar gyfer grŵp tacsonomig penodol. Argymhellwyd gan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol ar gyfer cofnodi biolegol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Chwilio trwy restrau gwirio

Chwilio trwy'r holl restrau gwirio a gedwir yn y Geiriadur o rywogaethau'r Deyrnas Unedig am y rhai sydd o ddiddordeb i chi.

Canlyniadau'r chwiliad: 202 rhestrau gwirio

 • Categori:
  Other taxonomic checklists
  Awdurdod:
  Mike Guiry (Algaebase)
  Argymhellwyd:
  I
  Fersiwn:
  1
  Diweddarwyd:
  31 May 2005
  A Check-list of the Seaweeds of Britain and Ireland

  Includes accepted scientific names and a taxonomic hierarchy - but not common names and synonyms..

 • Categori:
  Other taxonomic checklists
  Awdurdod:
  Natural History Museum
  Argymhellwyd:
  I
  Fersiwn:
  1
  Diweddarwyd:
  31 May 2007
  A Coded List of Freshwater Algae of the British Isles

  Contains the accepted scientific names, thorough synonymy and a taxonomic hierarchy for freshwater and terrestrial algae in the British Isles.

 • Categori:
  UK conservation status
  Awdurdod:
  Joint Nature Conservation Committee
  Argymhellwyd:
  N
  Fersiwn:
  2
  Diweddarwyd:
  31 October 2007
  A National Review of British Macrolepidoptera

  Invertebrate Site Register Report 42. Published by NCC, 1984. Subsequently updated by RDB Insects (1987).

 • Categori:
  UK conservation status
  Awdurdod:
  Joint Nature Conservation Committee
  Argymhellwyd:
  N
  Fersiwn:
  2
  Diweddarwyd:
  14 January 1999
  A National Review of non-marine Molluscs

  Foster, A P. Invertebrate Site Register Report 14. Published by NCC, 1983. Updated by RDB Invertebrates other than Insects (1991)

 • Categori:
  UK conservation status
  Awdurdod:
  Joint Nature Conservation Committee
  Argymhellwyd:
  N
  Fersiwn:
  2
  Diweddarwyd:
  14 January 1999
  A National Review of Orthoptera

  Hadley, M. Invertebrate Site Register Report 46. Published by NCC 1983. Updated by RDB Insects (1987).

Canlyniadau'r chwiliad: 202 rhestrau gwirio