NERC Act 2006. Section 41: Species of Principal Importance in England

Species “of principal importance for the purpose of conserving biodiversity” covered under section 41 (England) of the NERC Act (2006) and therefore need to be taken into consideration by a public body when performing any of its functions with a view to c

JNCC has extracted this version of the list from information supplied by Natural England. This has been done primarily because this list is important to Recorder Users. To speed up the collation process only scientific names were used - ie the common name

San liosta seo tha 942 seòrsa

Lorg gnè san liosta seo
Fiosrachadh liosta-sgrùdaidh
Àireamh ID:
NHMSYS0020515439
Ùghdarras:
Joint Nature Conservation Committee
Dreachd:
1
Ùraichte mu dheireadh:
06 July 2009 
Beag-fhaclair
Co-fhacal:
na diofar ainmean saidheansail a tha a' buntainn ris an aon tagson, me dà ainm airson an aon ghnè. Tha e na phrionnsapal bunaiteach ann am briathrachas ainmh-eòlais gu bheil prìomh àite aig an ainm as tràithe a chaidh fhoillseachadh agus a tha ceart (an co-fhacal as sine), agus gum feumar a chleachdadh airson an tagsoin, mura bheil bacadh sam bith eile ann.
Ainm cumanta:
'S e ainm cumanta airson fàs-bheairt (ris an canar cuideachd ainm dualchainnt, ainm sgìreil, ainm sìmplidh, abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Ceangalan buntainneach
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn