NERC Act 2006. Section 41: Species of Principal Importance in England

Species “of principal importance for the purpose of conserving biodiversity” covered under section 41 (England) of the NERC Act (2006) and therefore need to be taken into consideration by a public body when performing any of its functions with a view to c

JNCC has extracted this version of the list from information supplied by Natural England. This has been done primarily because this list is important to Recorder Users. To speed up the collation process only scientific names were used - ie the common name

942 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon
Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NHMSYS0020515439
Awdurdod:
Joint Nature Conservation Committee
Fersiwn:
1
Diweddarwyd ddiwethaf:
06 July 2009 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom