JNCC collation of taxon designations

Over the past thirty years, numerous lists of conservation status have been produced - Red Lists, Biodiversity Action Plan Priority Lists, species listed on European Directives, species listed on the Schedules of the Wildlife & Countryside Act, together w

new version of the list, which replaces versions 1 & 2 - there are hundreds of changes since the previous version

San liosta seo tha 9,282 seòrsa

Lorg gnè san liosta seo
Fiosrachadh liosta-sgrùdaidh
Àireamh ID:
NHMSYS0020424779
Ùghdarras:
Joint Nature Conservation Committee
Dreachd:
3
Ùraichte mu dheireadh:
14 February 2012 
Beag-fhaclair
Co-fhacal:
na diofar ainmean saidheansail a tha a' buntainn ris an aon tagson, me dà ainm airson an aon ghnè. Tha e na phrionnsapal bunaiteach ann am briathrachas ainmh-eòlais gu bheil prìomh àite aig an ainm as tràithe a chaidh fhoillseachadh agus a tha ceart (an co-fhacal as sine), agus gum feumar a chleachdadh airson an tagsoin, mura bheil bacadh sam bith eile ann.
Ainm cumanta:
'S e ainm cumanta airson fàs-bheairt (ris an canar cuideachd ainm dualchainnt, ainm sgìreil, ainm sìmplidh, abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Ceangalan buntainneach
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn