JNCC collation of taxon designations

Over the past thirty years, numerous lists of conservation status have been produced - Red Lists, Biodiversity Action Plan Priority Lists, species listed on European Directives, species listed on the Schedules of the Wildlife & Countryside Act, together w

new version of the list, which replaces versions 1 & 2 - there are hundreds of changes since the previous version

9,282 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon
Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NHMSYS0020424779
Awdurdod:
Joint Nature Conservation Committee
Fersiwn:
3
Diweddarwyd ddiwethaf:
14 February 2012 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom