A Coded List of Freshwater Algae of the British Isles

This checklist contains the accepted scientific names, thorough synonymy and a taxonomic hierarchy for freshwater and terrestrial algae that are found in the British Isles. It is our recommended list for terrestrial and freshwater algae. The list is ba

This is an amended version of the 2nd Edition Excel spreadsheet web download (dated March 2003)

5,279 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon
Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NHMSYS0000591449
Awdurdod:
Natural History Museum
Fersiwn:
1
Diweddarwyd ddiwethaf:
31 May 2007 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn
Dolenni cysylltiedig

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom