Checklist of British freshwater fishes

This is our recommended checklist for British freshwater fishes. It details the scientific and vernacular names of all fish species that have been reliably recorded from freshwater (incl. brackish water) habitats in Britain. A full taxonomic hierarchy and

This is a dynamic, maintained version of the list. The freshwater section is based upon a copy of the list that was supplied by Mark Hill and Henry Arnold on 18/08/04 and subsequently amended by John Tweddle.

San liosta seo tha 82 seòrsa

Lorg gnè san liosta seo
Fiosrachadh liosta-sgrùdaidh
Àireamh ID:
NHMSYS0000544284
Ùghdarras:
Biological Records Centre
Dreachd:
1
Ùraichte mu dheireadh:
01 July 2005 
Beag-fhaclair
Co-fhacal:
na diofar ainmean saidheansail a tha a' buntainn ris an aon tagson, me dà ainm airson an aon ghnè. Tha e na phrionnsapal bunaiteach ann am briathrachas ainmh-eòlais gu bheil prìomh àite aig an ainm as tràithe a chaidh fhoillseachadh agus a tha ceart (an co-fhacal as sine), agus gum feumar a chleachdadh airson an tagsoin, mura bheil bacadh sam bith eile ann.
Ainm cumanta:
'S e ainm cumanta airson fàs-bheairt (ris an canar cuideachd ainm dualchainnt, ainm sgìreil, ainm sìmplidh, abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Ceangalan buntainneach
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn