The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
Genus:
starts with xylotripta
contains homaloxestis
1 record found
Search again  previous page
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
xylotripta Meyrick  1918  HOMALOXESTIS  Gelechioidea  Lecithoceridae