The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with niasana
Records 1 - 18 of 18
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
niasana Kheil  1884  DELIAS  Papilionoidea  Pieridae 
niasana Swinhoe  1918  EREBUS  Noctuoidea  Erebidae 
niasana Fruhstorfer  1911  CATAPOECILMA  Papilionoidea  Lycaenidae 
niasana Fruhstorfer  1904  ABISARA  Papilionoidea  Riodinidae 
niasana Mabille & Boullet  1916  TAGIADES  Papilionoidea  Hesperiidae 
niasana Fruhstorfer  1909  PYRONEURA  Papilionoidea  Hesperiidae 
niasana Evans  1926  NOTOCRYPTA  Papilionoidea  Hesperiidae 
niasana Swinhoe  1912  BIBASIS  Papilionoidea  Hesperiidae 
niasana Evans  1926  ANCISTROIDES  Papilionoidea  Hesperiidae 
NIASANA Roepke  1937  TINOLIODES  Noctuoidea  Erebidae 
niasana Talbot & Corbet  1943  TANAECIA  Papilionoidea  Nymphalidae 
niasana Fruhstorfer  1899  LASIPPA  Papilionoidea  Nymphalidae 
niasana Swinhoe  1893  EUPLOEA  Papilionoidea  Nymphalidae 
niasana Fruhstorfer  1899  AMATHUSIA  Papilionoidea  Nymphalidae 
niasana Fruhstorfer  1908  MYCALESIS  Papilionoidea  Nymphalidae 
niasana Clark  1923  EUPANACRA  Bombycoidea  Sphingidae 
niasana Swinhoe  1907  PANTANA  Noctuoidea  Erebidae 
niasana Swinhoe  1906  NYCTEMERA  Noctuoidea  Erebidae