The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with lita
Records 1 - 19 of 19
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
LITA Treitschke  1833  PROLITA  Gelechioidea  Gelechiidae 
LITA Kollar  1832  RECURVARIA  Gelechioidea  Gelechiidae 
lita Rothschild & Jordan  1903  EURYTELA  Papilionoidea  Nymphalidae 
LITA Harvey  1875  LITOCALA  Noctuoidea  Erebidae 
lita Rindge  1968  STENOPORPIA  Geometroidea  Geometridae 
lita Hayward  1950  OCARIA  Papilionoidea  Lycaenidae 
lita Prout  1916  MESOCOLPIA  Geometroidea  Geometridae 
litana Fruhstorfer  1910  ELODINA  Papilionoidea  Pieridae 
litana Fruhstorfer  1907  LEPTOPHOBIA  Papilionoidea  Pieridae 
litana Hewitson  1866  VACERRA  Papilionoidea  Hesperiidae 
litanalis Walker, F.  1859  AETHOLIX  Pyraloidea  Crambidae 
litanalis Walker, F.    PILETOCERA  Pyraloidea  Crambidae 
LITANEUTIS Meyrick  1913  LITANEUTIS  Yponomeutoidea  Yponomeutidae 
litangensis Liang  1995  THITARODES  Hepialoidea  Hepialidae 
litanicus Hewitson  1876  TELEMIADES  Papilionoidea  Hesperiidae 
litarga Turner  1920  ADISURA  Noctuoidea  Noctuidae 
litaria Hulst  1887  APODREPANULATRIX  Geometroidea  Geometridae 
litavia Bryk  1912  PARNASSIUS  Papilionoidea  Papilionidae 
litavicus Fruhstorfer  1912  ABISARA  Papilionoidea  Riodinidae