The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with leucogonia
Records 1 - 11 of 11
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
LEUCOGONIA Meyrick  1929  LEUCOGONIELLA  Gelechioidea  Gelechiidae 
leucogonia Zeller  1877  BLASTOBASIS  Gelechioidea  Blastobasidae 
leucogonia Collier  1952  MELANARGIA  Papilionoidea  Nymphalidae 
leucogonia Stichel  1911  LEMONIAS  Papilionoidea  Riodinidae 
leucogonia Hampson  1895  PSEUDOMIZA  Geometroidea  Geometridae 
leucogonia Hampson  1905  LEUCOCHLAENA  Noctuoidea  Noctuidae 
LEUCOGONIA Hampson  1908  LEUCOGONIA  Noctuoidea  Noctuidae 
leucogonia Hampson  1905  SELEPA  Noctuoidea  Nolidae 
leucogonia Hampson  1905  WESTERMANNIA  Noctuoidea  Nolidae 
leucogonia Hampson  1912  RHYNCHINA  Noctuoidea  Erebidae 
leucogonialis Hampson  1906  ARGYRACTOIDES  Pyraloidea  Crambidae