The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with kiriakoffia
Records 1 - 2 of 2
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
KIRIAKOFFIA de Toulgoët  1978  KIRIAKOFFALIA  Noctuoidea  Erebidae 
KIRIAKOFFIA Nakamura  1974  ALLODONTA  Noctuoidea  Notodontidae