Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Kalopolynema poema Triapitsyn and Berezovskiy, 2002

[ Mymaridae ]
Return to list 

Kalopolynema (Kalopolynema) poema Triapitsyn and Berezovskiy
Triapitsyn, S.V.; Berezovskiy, V.V. 2002, Revision of Kalopolynema with notes on Platypolynema (Hymenoptera: Mymaridae). Florida Entomologist 85(4):612,614-616     view Triapitsyn, S.V.; Berezovskiy, V.V.  (2002) in PDF format
New species, , figs., Holotype , CNC, Argentina