Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Tetramesa eremita (Portschinsky, 1881)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]

Isosoma eremitum Portschinsky
Porchinsky, I.A. 1881, Vnov otkrytye vrednye nasekomye v rossii i otchet po obsledovaniyu solomy iz raznikh mestnostey khersonskoy gub., postradavshikh ot neurozhaya. New discovery of harmful insects in Russia and report on inspection of straw from various localities in the Chersonese government, suffering from crop-failure. pp.28 St Petersburg    
New species, figs. , Ukraine
Philachyra eremita (Portschinsky)
 - 
Ashmead, W.H. (1903), A new joint worm parasite from Russia. Canadian Entomologist 35 pp. 332-333     view   () in PDF format
New combination for Isosoma eremitum Portschinsky (page 333)
Tetramesa eremita (Portschinsky)
 - 
Zerova, M.D. (1978), Hymenoptera II. Chalcidoidea 8. Eurytomidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3 pp. 328-358    
Valid species (page 357)