Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Eurytoma jozsefi Zerova, 1977

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
Return to list 

Eurytoma jozsefi Zerova
Zerova, M.D. 1977, New species of the genus Eurytoma Illiger (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) from the European part of the USSR. Novye i Malonzvestnye Vid Nasekomich Evropeyskoy Chasti SSSR 1977:90-92 (Eds: Tobias, V.I.; Richter, V.A.)    
New species, , figs., Holotype , ZIKU, Ukraine