Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Bruchophagus glycyrrhizae (Nikolskaya, 1952)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]

Bruchophagus glycyrrhizae (Nikolskaya)
 - 
Zerova, M.D. (1978), Hymenoptera II. Chalcidoidea 8. Eurytomidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3 pp. 328-358    
Valid species (page 345)
Bruchophagus (Bruchophagus) glycyrrhizae (Nikolskaya)
 - 
Zerova, M.D. (1995), The parasitic Hymenoptera - subfamilies Eurytominae and Eudecatominae (Chalcidoidea, Eurytomidae) of the Palaearctics pp. 457pp Naukova Dumka Publishers, Kiev    
Valid species (page 260)
Eurytoma glycyrrhizae Nikolskaya
Nikol'skaya, M. 1952, Chalcids of the fauna of the USSR (Chalcidoidea). Opredeliteli po Faune SSSR 44:306 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR, Moscow and Leningrad    
New species, figs. , Kazakhstan
Eurytoma glycyrrhizae Nikolskaya
Nikol'skaya, M. 1952, Chalcids of the fauna of the USSR (Chalcidoidea). Opredeliteli po Faune SSSR 44:306 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR, Moscow and Leningrad    
New species, figs. , Tselinograd Obl.