Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Oomyzus viraktamathi Narendran, 2007

[ Eulophidae : Tetrastichinae ]
Return to list 

Oomyzus viraktamathi Narendran
Narendran, T.C. 2007, Indian chalcidoid parasitoids of the Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae). Records of the Zoological Survey of India, Occasional Paper No 272:171,177-178 Zoological Survey of India, Kolkatha    
New species, , figs., Holotype , ZSIC, India-Karnataka