Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Pnigalio kopetdagensis Myartseva and Kurashev, 1990

[ Eulophidae : Eulophinae ]
Return to list 

Pnigalio kopetdagensis Myartseva and Kurashev
Myartseva, S.N.; Kurashev, V.N. 1990, Noviye vidi roda Pnigalio Schrank (Hymenoptera, Eulophidae) - entomofagi miniruyushchikh nasekomikh v prikopetdagskoy zonye Turkmenii. (New species of Pnigalio Schrank (Hymenoptera: Eulophidae) - entomophages of mining insects in Kopetdag zone of Turkmenia.) Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1990(2):40-42    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Turkmenistan