Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Eremophasma peliococci Myartseva, 1982

[ Encyrtidae : Tetracneminae ]
Return to list 

Eremophasma peliococci Myartseva
Myartseva, S.N. 1982, New species of parasitic Hymenoptera (Chalcidoidea, Encyrtidae) from central Asia and Afghanistan. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1982(6):42-43    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Turkmenistan