Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Microterys zygophylli Myartseva, 1980

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
Return to list 

Microterys zygophylli Myartseva
Myartseva, S.N. 1980, Species of Microterys Thomson (Hymenoptera, Encyrtidae) from Turkmenistan fauna. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1980(4):46-47    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Turkmenistan