Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Metaphycus murakamii Sugonjaev, 1977

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
Return to list 

Metaphycus murakamii Sugonjaev
Sugonjaev, E.S. 1977, Novy i maloizbestie vidy rodov Metaphycus Mercet, Mesaphycus Sugonjaev (Hymenoptera, Chalcidoidea) iz primoriya, yuzhnoy sibiri i Kazakhskogo Altaya. Trudy Biologo-Pochvennogo Instituta (Novaya Seriya) 46:69-70    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Russia-Primor'ye Kray