Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Ageniaspis longicornis Trjapitzin, 1968

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]

Ageniaspis longicornis Trjapitzin
Trjapitzin, V.A. 1968, A survey of the encyrtid fauna (Hym. Encyrtidae) of the Caucasus. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 52:100    
New species, figs. , Armenia