Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Aphytis neuter Yasnosh and Myartseva, 1971

[ Aphelinidae : Aphelininae ]

Aphytis neuter Yasnosh and Myartseva
Yasnosh, V.A.; Myartseva, S.N. 1971, Two new aphelinid species (Chalcidoidea, Aphelinidae) - parasites of armored scales from Central Asia. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1971(6):36-37    
New species, , figs., Holotype , ZISP, USSR