Universal Chalcidoidea Database

Copidosoma plethoricum

Copidosoma plethoricum
Female ovipositing into egg of navel orangeworm, Amyelois transitella.
Photo & © Kent M. Daane