Universal Chalcidoidea Database

Species in genus Bruchophagus

Records 1 - 100 of 170
Search again   bottom next page
Bruchophagus abnormis Zerova, 1984
Bruchophagus acaciae (Cameron, 1910)
Bruchophagus albivena (Girault, 1925)
Bruchophagus ambiguus Szelenyi, 1976
Bruchophagus ampelodesmae (Viggiani, 1967)
Bruchophagus annamalaicus Narendran, 1994
Bruchophagus apoorvus Narendran, 1994
Bruchophagus arabicus (Zerova and Dawah, 2003)
Bruchophagus astragali Fedoseeva, 1954
Bruchophagus ater (Walker, 1832)
Bruchophagus ater (Walker, 1932)
Bruchophagus atropurpureus (Zerova, 1971)
Bruchophagus bajariae (Erdos, 1957)
Bruchophagus beijingensis Fan and Liao, 1991
Bruchophagus binotatus (Ashmead, 1900)
Bruchophagus borealis Ashmead, 1894
Bruchophagus brachyscelidis (Cameron, 1912)
Bruchophagus brasiliensis (Ashmead, 1904)
Bruchophagus brevipetiolatus (Girault, 1915)
Bruchophagus bruchophagoides (Girault, 1925)
Bruchophagus capitaticornis (Girault, 1924)
Bruchophagus caucasicus Zerova, 1992
Bruchophagus cecili (Girault, 1929)
Bruchophagus chauceri (Girault, 1935)
Bruchophagus ciriventris Fan and Liao, 1991
Bruchophagus clelandi (Cameron, 1912)
Bruchophagus coluteae (Boucek, 1954)
Bruchophagus conapionis (Rasplus, 1988)
Bruchophagus coronillae Erdelyi and Szelenyi, 1975
Bruchophagus cuspidatus (Zerova, 2012)
Bruchophagus cylindricus (Thomson, 1876)
Bruchophagus cylindricus Thomson, 1876
Bruchophagus dahuricus Zerova, 1992
Bruchophagus davidi (Girault, 1927)
Bruchophagus declivis (Zerova, 2006)
Bruchophagus desertus Zerova, 1994
Bruchophagus desertus (Zerova, 2012)
Bruchophagus dorycnii Zerova, 1970
Bruchophagus eleuther (Walker, 1839)
Bruchophagus ephedrae (Steffan, 1961)
Bruchophagus euniger Ozdikmen, 2011
Bruchophagus evolans Szelenyi, 1961
Bruchophagus fellis (Girault, 1928)
Bruchophagus filisilvae (Girault, 1927)
Bruchophagus flavicoxa (Zerova, 2006)
Bruchophagus flavus (Zerova, 1978)
Bruchophagus gallicola (Zerova, 1978)
Bruchophagus gibbus (Boheman, 1836)
Bruchophagus globiculatus Szelenyi, 1976
Bruchophagus globosus (Zerova, 2012)
Bruchophagus glycyrrhizae (Nikolskaya, 1952)
Bruchophagus gonuli Ozdikmen, 2011
Bruchophagus grassius Narendran, 1994
Bruchophagus grewiae Narendran, 1994
Bruchophagus grisselli McDaniel and Boe, 1991
Bruchophagus halimodendrae (Zerova, 2013)
Bruchophagus haydni (Girault, 1933)
Bruchophagus hedysari Fedoseeva, 1956
Bruchophagus hippocrepidis Zerova, 1969
Bruchophagus houardi (Risbec, 1957)
Bruchophagus houstoniai Narendran, 1994
Bruchophagus huangchei Liao and Fan, 1987
Bruchophagus incrassatus (Thomson, 1876)
Bruchophagus indigoferae (Risbec, 1951)
Bruchophagus interior Neser and Prinsloo, 2004
Bruchophagus intermedius (Thomson, 1876)
Bruchophagus iranicus Ozdikmen, 2011
Bruchophagus justitia (Girault, 1915)
Bruchophagus kazakhstanicus (Zerova, 2013)
Bruchophagus kelebiana (Erdos, 1957)
Bruchophagus koelpiniae (Zerova, 1978)
Bruchophagus kononovae Zerova, 1994
Bruchophagus lindemani (Zerova, 1982)
Bruchophagus luteobasis (Girault, 1931)
Bruchophagus lyubai Narendran, 1994
Bruchophagus macronycis Fedoseeva, 1956
Bruchophagus maeterlincki (Girault, 1915)
Bruchophagus mamayevi (Zerova, 2008)
Bruchophagus mandelai Narendran, 1994
Bruchophagus manii Narendran, 1994
Bruchophagus medicaginis Zerova, 1992
Bruchophagus mellipes Gahan, 1919
Bruchophagus metallicus (Erdos, 1955)
Bruchophagus mexicanus Ashmead, 1894
Bruchophagus microphtholmus (Thomson, 1876)
Bruchophagus minimus (Zerova, 1971)
Bruchophagus mongolicus (Zerova, 1971)
Bruchophagus muli Boucek and Brough, 1985
Bruchophagus murrayi (Girault, 1929)
Bruchophagus mutabilis Nikolskaya, 1952
Bruchophagus natheni Narendran, 1994
Bruchophagus neepalensis Narendran, 1994
Bruchophagus negriensis Narendran, 1994
Bruchophagus niger (Girault, 1913)
Bruchophagus nigrella Ozdikmen, 2011
Bruchophagus nigrescens (Szelenyi, 1971)
Bruchophagus nigrinotatus (Girault, 1915)
Bruchophagus nikolskayae (Zerova, 1968)
Bruchophagus nitrariae (Zerova, 1978)
Bruchophagus noctua Girault, 1917
Records 1 - 100 of 170
Search again   top next page
      1   2     next page last page