Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Oligosita desantisi Viggiani, 1981

[ Trichogrammatidae : Oligositinae : Oligositini ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Keywords: 
       Please select a keyword to view references...