Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Oligosita insularis Girault, 1912

[ Trichogrammatidae : Oligositinae : Oligositini ]
 
View family: tree | details
Search again

Keywords: 
       Please select a keyword to view references...