Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Dibrachys microgastri Bouche, 1834

[ Pteromalidae : Pteromalinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Arthrolytis apatelae Ashmead, 1893
Arthrolytus apatelae Ashmead, 1893
Arthrolytus pimplae Ashmead, 1894
Artrolytus apatelae Ashmead, 1893
Artrolytus pimplae Ashmead, 1894
Cheiropachus nigro-cyaneus Norton, 1869
Cheiropachys nigrocyaneus Norton, 1869
Cleonymus clisiocampae Fitch, 1856
Dibrachys boarmiae (Walker, 1863)
Dibrachys boucheanus (Ratzeburg, 1844)
Dibrachys cavus (Walker, 1835)
Dibrachys elegans (Szelenyi, 1981)
Dibrachys microgastri (Bouche, 1834)
Dibrachys vesparum (Ratzeburg, 1852)
Dibrachys zelleri (Ratzeburg, 1848)
Dibrachys (Dibrachys) boarmiae (Walker, 1863)
Dibrachys (Dibrachys) cavus (Walker, 1835)
Dibrachys (Dibrachys) clisiocampae (Fitch, 1856)
Dibrachys (Dibrachys) vesparum (Ratzeburg, 1852)
Diplolepis microgastri Bouche, 1834
Eupelmus cereanus Rondani, 1876
Pachyneuron nigrocyaneum (Norton, 1869)
Pteromalus albinervis Ratzeburg, 1844
Pteromalus boarmiae Walker, 1863
Pteromalus boucheanus Ratzeburg, 1844
Pteromalus cavus Walker, 1835
Pteromalus chinobae Howard
Pteromalus chionobae Howard, 1889
Pteromalus decedens Walker, 1835
Pteromalus gelechiae Webster, 1883
Pteromalus microgasteris Nees, 1834
Pteromalus perversus Walker, 1835
Pteromalus tenuis Ratzeburg, 1844
Pteromalus vesparum Ratzeburg, 1852
Pteromalus zelleri Ratzeburg, 1848
Semiotellus clisiocampae (Fitch, 1856)
Tetrastichus microgastri (Bouche, 1834)
Trichomalus truyilloi Blanchard, 1938
Tritneptis elegans Szelenyi, 1981