Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Metastenus townsendi Ashmead, 1904

[ Pteromalidae : Pteromalinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Metastenus townsendi (Ashmead, 1904)
Scymnophagus townsendi Ashmead, 1904
Tripolycystus cryptognathae Girault, 1920
Xenocrepis mexicana Girault, 1916
Xenocrepis townsendi (Ashmead, 1904)