Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Himopolynema hishimonus Taguchi, 1977


Himopolynema hishimonus Taguchi, 1977
Polynema sp.