Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Tetramesa cereipes (Erdos, 1955)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Harmolita cereipes Erdos, 1955
Tetramesa cereipes (Erdos, 1955)