Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis obocki (Risbec, 1955)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Aximopsis obocki (Risbec, 1955)
Eurytoma obocki Risbec, 1955