Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis ghazvini (Zerova, 2004)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Aximopsis ghazvini (Zerova, 2004)
Eurytoma ghaznvini Zerova, 2004
Eurytoma ghazvini Zerova, 2004
Eurytoma ghazvinii Zerova, 2004