Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis collina (Zerova, 1984)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Aximopsis collina (Zerova, 1984)
Eurytoma collina Zerova, 1984