Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis augasmae (Zerova, 1977)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Aximopsis augasmae (Zerova, 1977)
Eurytoma augasmae Zerova, 1977