Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Bephratoides striatipes Ashmead, 1904

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Bephrata striatipes Ashmead, 1904
Bephratoides striatipes (Ashmead, 1904)
Striateurytoma striatipes (Ashmead, 1904)