Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Brasema rhadinosa Gibson, 1995

[ Eupelmidae : Eupelminae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Coleoptera
Family: Scolytidae
Dendroctonus frontalis
Scolytus multistriatus
Order: Hymenoptera
Family: Cynipidae
Dryocosmus kuriphilus
Order: Orthoptera
Family: Gryllidae
Oecanthus sp.
Oecanthus niveus
Family: Mantidae
Mantis sp.
Plant associates
Order: not specified
Family: Apiaceae
Daucus carota
Family: Asteraceae
Ambrosia trifida
Family: Fabaceae
Acacia constricta
Krameria sp.
Family: Fagaceae
Quercus imbricaria
Quercus lyrata
Family: Rubiaceae
Rubus idaeus