Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Eupelmus catoxanthae Ferriere, 1940

[ Eupelmidae : Eupelminae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Coccidae
Parasaissetia nigra
Saissetia nigra
Order: Lepidoptera
Family: Limacodidae
Parasa lepida
Family: Psychidae
Mahasena corbetti
Metisa plana
Family: Zygaenidae
Artona catoxantha
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Bessa remota
Order: Hymenoptera
Family: Braconidae
Apanteles artonae
Apanteles metesae
Family: Pteromalidae
Anysis saissetiae
Plant associates
Order: not specified
Family: Arecaceae
Cocos nucifera
Elaeis guineensis
Family: Malvaceae
Hibiscus rosa-sinensis